Kinabladet

Dansk-Kinesisk Forening udgiver tidsskriftet Kinabladet, der er uafhængigt af politiske-, ideologiske- og økonomiske interesser og har til formål at oplyse om Kina, kinesisk kultur, historie, kunst og samfund for at give en indsigt i og skabe en forståelse for de mange sider af det kinesiske samfund og dets kultur.

Kinabladet udkommer med tre trykte udgaver årligt.

Under Kinabladet arkiv findes tidligere numre af Kinabladet, der kan læses eller printes.

Kinabladet er medlem af  Foreningen af Danske Kulturtidskrifter