Om

Dansk-Kinesisk Forening

Foreningen

Dansk-Kinesisk Forening arrangerer åbne møder og foredrag om kinesiske samfundsforhold, kultur, historie og kunst. Foreningen udgiver også tidsskriftet Kinabladet og www.kinabladet.dk.

Formål

Dansk-Kinesisk Forening er uafhængig af politiske-, ideologiske- og økonomiske interesser og har til formål at være et samlingssted for alle med interesse for Kina samt at formidle oplysning om Kina.

Foreningen udgiver tidsskriftet Kinabladet samt arrangerer møder og foredrag om Kina, kinesisk kultur, historie, kunst og samfund.
Formålet med disse aktiviteter er at give en indsigt i og skabe en forståelse for de mange sider af det kinesiske samfund og dets kultur.

Foreningen er en: NGO (ikke-statslig organisation)

Henvendelse til foreningen kan ske igennem foreningens sekretariat,
se under kontakt.