Bestyrelse

Bestyrelsen

Kjeld A. Larsen, formand
Ida Löchte, kasserer
Jannie Ørsted Nielsen, sekretær
Silke Hult Lykkedatter
Charlotte Kehlet, redaktør af Kinabladet
Tage Vosbein, lokaler

Suppleanter:
Peder Kristian Havemann
Michael Østerby Jørgensen

Steen Petersen, revisor
Bjørn Runge, revisorsuppleant

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst fire og højst syv medlemmer + op til to suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling for to år ad gangen.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en sekretær og en kasserer.