Kinas storbyer: nye bytyper nye livsformer

Tirsdag den 26. august 2014 kl. 19.30
Foredrag ved Niels Bjørn, urbanist, ph.d. og filminstruktør.

Vi har alle hørt om Kinas eksplosivt voksende storbyer. Men storbyerne vokser ikke bare i størrelse, de ændrer fuldstændig struktur, form og logik. De gamle kinesiske byer var tilpasset de kinesiske livsformer, hvor forskellige grader af privathed og offentlighed i og mellem husene gjorde hverdagslivet smidigt, livligt og socialt rigt. Nu erstattes de gamle bystrukturer af nye, der organiserer livet efter nogle helt andre logikker – logikker der i vesten for længst har vist sig at fejle, når det kommer til at skabe rammerne for velfungerende lokalmiljøer.

Foredragsholderen har været på rejse til fire af de store kinesiske storbyer for at undersøge og dokumentere forskellene i livet, som det udspiller sig i de gamle og de nye bykvarterer. Foredraget kommer omkring Guangzhous hemmelige landsbyer, Beijings livlige hutonger, Chongqings kaos af gammelt og nyt og Hong Kongs svimlende tæthed – og utæthed.