Vand i Kina – udfordringer og løsninger

Foredrag  mandag den 2. marts 2015 ved Claus Davidsen, ph.d. studerende ved Institut for Vand og Miljøteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU Miljø), The Chinese Academy of Sciences i Beijing (CAS IGSNRR) og Sino-Danish Center for Education and Research (SDC).

Den høje befolkningstilvækst og økonomiske udvikling i Kina har sat de kinesiske vandressourcer under enormt pres. De forurenede floder og den store vandmangel er nogle af de konsekvenser, som vi ofte hører om i medierne. Men hvorfor gik det så galt, og hvordan får Kina løst problemerne?
Foredraget vil først fokusere på den historiske forvaltning af vandressourcerne i det nordlige Kina. Blandt andet kigges på, hvordan Kina, på imponerende vis, har forsøgt at kontrollere oversvømmelser og vandmangel.

Herefter rettes fokus mod de centrale udfordringer i dag, illustreret med billeder og skæve historier fra feltture til området omkring Shijiazhuang. Dermed opnås en god forståelse af de kinesiske miljøproblemer og udfordringer som forskere, rådgivere og myndigheder arbejder på at løse i dag.

Til sidst gives et bud på, hvordan man kan opnå en bæredygtig forvaltning af vandressourcerne i Kina med udgangspunkt i aktuel forskning fra DTU Miljø og europæisk miljøpolitik.