Kan man glemme national ydmygelse? Vigtigheden af historiske konflikter i kinesisk historieundervisning

Onsdag den 9. september 2015 kl. 19.30
Foredrag i Dansk-Kinesisk Forening   i Forsamlingshuset, Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads, 1700 København V (lige bag Café Mandela).

Troels Kjems Petersen, gymnasielærer og cand.mag. i historie og kinastudier, Københavns Universitet, holder foredrag om historieundervisningen i kinesiske gymnasier.

Den historiske selvforståelse har altid spillet en stor rolle i kinesernes kollektive identitet. Siden 1989 har det kinesiske kommunistparti forsøgt at genskabe sin popularitet blandt det kinesiske folk ved at skrinlægge de gamle marxistiske fraser til fordel for en mere nationalistisk orienteret propaganda, og dette har i særdeleshed haft en indvirkning på kinesernes kollektive erindring og de kinesiske skolers historieundervisning.

Den gamle marxistiske fortælling om den historiske klassekamp er blevet erstattet af en nationalistisk fortælling om den kinesiske nations historiske kamp for overlevelse og international anseelse. Således er den generelle opfattelse blandt mange forskere, at kinesisk historieundervisning i dag er bygget op omkring en ”fortælling om national ydmygelse”, hvor historiske konflikter med Vesten og Japan indtager en hovedrolle i den overordnede fortælling.

Troels Kjems Petersen vil i sit foredrag fremlægge en ny opfattelse af historieundervisningen i Kina, der går imod tesen om, at kinesisk historieundervisning er bygget op omkring en ”fortælling om national ydmygelse”. I foredraget vil Troels Kjems Petersen bl.a. komme ind på, hvordan hans undersøgelse har påvist, at det ikke kun er historiske konflikter med Vesten og Japan, der spiller en central rolle i historieundervisningen, men at interne konflikter, såsom Kulturrevolutionen spiller en ligeså stor rolle.

Foredraget er baseret på Troels Kjems Petersens speciale, Unity Through Conflicts, narration of a national past in high school history classes in the People’s Republic of China fra 2014, hvor han som en af de første nogensinde inkorporerede reelle klasseobservationer i undersøgelsen af kinesisk gymnasiers formidling af den nationale fortid. Det er bl.a. gennem disse observationer, at han er kommet frem til nye resultater som tidligere forskning ikke har bemærket.