Det CO2-lette Liv i Dongpingxiang: forbindelser og forbilleder i en kinesisk klimakampagne

Onsdag den 18 november 2015 kl. 19.30

Foredrag af Nikolaj Blichfeldt, ekstern lektor i Kinastudier på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.

Kina satser stort på grøn energi og er samtidig verdens største udleder af drivhusgasser.  Klimaforandringer er blevet et vigtigt tema i kinesisk og international politik. Men hvordan ser borgerne i Kinas storbyer på klimaforandringer? Og hvad forsøger de at gøre ved det? På baggrund af feltarbejde i et boligkvarter i Hangzhou, hvor der siden 2010 har været gennemført en klimakampagne på græsrodsniveau, præsenteres en særlig tilgang til klimaaktivisme udviklet i et tilsyneladende umage partnerskab af unge lokale embedsfolk og pensionerede beboere.  Hvordan hænger denne lokalt og historisk forankrede aktivisme sammen med forandringer i forholdet mellem borgerne og partistaten i storby-Kina? Og hvilke erfaringer bringer de ældre kampagnedeltagere i spil adskillige årtier efter deres ungdoms røde massemobiliseringer?