HJÆLP OS MED AT FØRE KRIG MOD JAPAN

Af Flemming Poulsen

Mao Zedong sendte i 1937 på det kinesiske kommunistiske partis vegne et brev til det britiske arbejderpartis leder, Clement Attlee. Heri bad han om hjælp til at føre krig mod Japan, der havde besat store dele af Nordkina. Brevet er dateret 1. november 1937. Der var vedlagt en følgeskrivelse fra en journalist, James Munro Bertram, der opholdt sig hos Mao og andre kommunistiske ledere i hulerne i provnsen i Jenan. Attlee var en af Bertrams personlige bekendte. Han anbefalede Attlee at gemme brevet. Det blev solgt af Attlees svigerdatter på en auktion i London den 15. december 2015. Salgspris: 6,2 mio. kr.

Det var formentlig journalist James Munro Bertram, der havde anbefalet Mao at sende et brev til Clement Attlee. Han kendte den britiske partileder personligt.
Det var formentlig journalist James Munro Bertram, der havde anbefalet Mao at sende et brev til Clement Attlee. Han kendte den britiske partileder personligt. (Foto: Sotheby’s/PA).

I brevet skriver Mao, at han på vegne af det kommunistiske parti og hele det kinesiske folk, ”der nu udkæmper en kamp på liv og død mod dem, der har invaderet vort land, gerne vil sende en venskabelig hilsen

til Storbritanniens folk og til det britiske Labour Parti”.

Maos egen underskrift er en sjældenhed.
Maos egen underskrift er en sjældenhed. (Foto: Sotheby’s/PA).

Mao beder, ifølge Sothebys citater fra brevet, det britiske parti om ”praktisk hjælp”. ”Vi tror, at det britiske folk, når det kender sandheden om den japanske aggression mod Kina, vil støtte det kinesiske folk og vil organisere praktisk hjælp og tvinge sin regering til at yde aktiv modstand mod en fare, der kan true det lige så meget som den truer os”.

Mao Zedong betegner den japanske krig mod Kina som en del af den internationale kamp mod fascismen.

”Som det er tilfældet med det spanske folk udgør det kinesiske folk nu spydspidsen af den Internationale Fredsfront. Vort parti og vor hær påtager sig deres del af kampen. Vi kæmper for vor nationale eksistens, for en fri og demokratisk kinesisk republik, for international fred og retfærdighed”.

Journalist James Munro Bertram erkender i sit følgebrev, at brevet fra Mao næppe vil få nogen betydning, men efter krigen, da Clement Attlee var blevet premierminister, sørgede han for, at Storbritannien var det første vestlige land, der anerkendte Folkerepublikken Kina, som Mao grundlagde i 1949.