Kinas rolle i globale innovationsnetværk omkring vedvarende energi

Torsdag den 7. januar 2016  kl. 19:30

Foredrag ved Stine Haakonsson, lektor, phd, Department af Business and Politics,  Copenhagen Business School (CBS).

Kina er i dag ikke længere ’verdens fabrik’, hvortil de vestlige markeder har henlagt deres produktion. Økonomien vokser og middelklassen med. Behovet for energi er også steget – og forureningen. Denne ændring har medført, at Kina spiller en ny rolle i udviklingen og gennemførelsen af de globale mål for klima- og bæredygtighed. Kina er således i dag verdens største marked for vedvarende energi. Her er danske interesser i højt spil, og især vindmølleindustrien har ændret deres markedsorienteringen på det kinesiske marked, hvor de nu møder store kinesiske konkurrenter. En konsekvens af dette er, at megen innovation og udvikling af ny viden inden for bæredygtighed foregår i Kina, men med både europæiske og kinesiske aktører. Disse har skabt et globalt innovationsnetværk med virksomheder, universiteter og politiske institutioner på tværs af kontinenter.