Vogteren for dag og nat, traditionelle bogværker i Kina

Onsdag den 10. februar 2016, kl. 17-18.30

Fremvisning af værker ved forskningsbibliotekar Bent Lerbæk Pedersen

Den ældre samling af kinesiske værker på Det Kongelige Bibliotek rummer forskellige typer af bøger trykt fra træblokke, enkelttryk, nogle få ruller og dokumenter. Emnerne spænder vidt: filosofiske, religiøse, historiske, litterære, lingvistiske, kunstneriske og geografiske. Eksempler på disse materialer vil blive fremvist deriblandt ”Vogteren for dag og nat”.