Politisamarbejde mellem Kina og Danmark

Torsdag den 25. august 2016 kl. 19:30.

Politimand Frode Z. Olsen fortæller om poitisamarbejde i praksis mellem Danmark og Kina.

Hvis ikke en kriminalinspektør med 40 års erfaring i opklaring af kriminalitet på tværs af grænser, langvarige udsendelser på Balkan, i Irak og senest fra 2008 til 2013 i Kina med kontor på den danske ambassade i Beijing kan give et indblik i samarbejdet med kinesisk politi – formålet, hvordan det fungerer i praksis, og hvilke sager og emner det drejer sig om – hvem kan så?

Frode Z. Olsen er desuden snart aktuel i Kina med sin roman “Når Dragen Løfter Hovedet”.
Den udkom i 2012 på dansk og udgives i juni i år i Kina på kinesisk.
Romanen handler om en ung kinesisk medicinstuderendes problemer først med sin kæreste hjemme i Beijing, siden med det danske retssystem.