Nye muligheder og relationer; Europa set fra Kina efter den økonomiske krise

Onsdag den 7. december  2016 kl. 19.30

Foredrag ved lektor Mette Thunø, Kinastudier, Århus Universitet.

Kinas økonomiske vækst præger ikke længere kun udviklingen internt i Kina. Siden årtusindeskiftet er Kinas økonomiske aktiviteter blevet en integreret del af den globale økonomi , hvilket vi tydeligt ser med de mange kinesiske investeringer, virksomhedsopkøb og infrastrukturprojekter overalt i verden, ikke mindst i Europa. Samtidig oplever vi også, at Kina kulturelt set er blevet mere synligt i form af et stærkt stigende antal kulturelle aktiviteter og eksport af museumsudstillinger mm. Senest har vi i Danmark oplevet en række kinesiske nytårsshows og udlån af terrakottahæren fra Xi’an til Moesgaard Museum.

Da den økonomiske krise ramte Europa i 2008, så Kina nye muligheder for at ekspandere både økonomisk og kulturelt. Foredraget vil zoome ind på hvordan Kina siden 2008 har reageret politisk, økonomisk og kulturelt i forhold til Europa. Vi vil herigennem også komme ind på Kinas ændrede syn på Europa.

På denne baggrund og ved at inddrage mine personlige observationer og samtaler med kinesere vil vi diskutere, hvilken betydning kinesernes tiltagende tilstedeværelse har både for Europa og Danmark.