Kinas økonomiske udvikling i en ny verdensorden?

Mandag den 10. april 2017

Foredrag af Søren Kjeldsen-Kragh, professor ved Københavns Universitet.

For små 40 år siden var Kina en socialistisk økonomi, der tilhørte gruppen af lavindkomstlande. I dag er Kina et mellemindkomstland, som takket være sin store befolkning er verdens næststørste økonomi. Den hidtidige udvikling, som i sig selv er et stort gode, har medført en række problemer.

I den kinesiske ledelse har visse kredse længe erkendt, at situationen ikke er holdbar på længere sigt. Økonomisk fremgang er afgørende for styret. Derfor er det vigtigt for styret at få løst problemerne. Det er det også for verdensøkonomien, fordi Kina i dag spiller så stor en rolle. Den hidtidige verdensorden er muligvis under forandring.

Vil vi få en verdensorden, som i væsentlig grad er designet af Kina?

Det er spørgsmål, som Søren Kjeldsen-Kragh vil belyse i sit foredrag.