Foredrag den 14. august ”Fortællingen om Selskabet for kulturel forbindelse med Kina”

Foredrag ved Kjeld A. Larsen, formand for Dansk-kinesisk Forening:
Tid: tirsdag den 14. august 2018, kl. 19,30

”Fortællingen om Selskabet for kulturel forbindelse med Kina”

Selskabet for kulturel forbindelse med Kina, som blev oprettet i 1952, er forløber for Venskabsforbundet Danmark-Kina og vor egen Dansk-kinesisk Forening.
Spørgsmålene, som oplægsholderen har stillet sig, er følgende: på hvilken historisk baggrund blev Selskabet oprettet, hvilke personer stod bag oprettelsen, og hvor havde de lært hinanden at kende? Personkredsen bag Selskabet hørte til blandt en række af samtidens dominerende kulturradikale og kommunistisk inspirerede elite.

Den direkte bevæggrund for oplægsholderens fornyede interesse i Selskabets historie var en omtale og karakteristik af Selskabet i PET-kommissionens bind 6, en efterfølgende anmodning om aktindsigt hos PET, som satte gang i udforskningen af centrale kilder i form af personarkiver på Det kgl. Biblioteks Håndskriftsamling, i Rigsarkivet og Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv og ikke mindst studiet af dagspressen i arkivtjenesten mediestream.dk. Et centralt spørgsmål til tilhørerne: ”kan de historiske erfaringer være relevante for Dansk-kinesisk Forening i dag”?