Mellem København og Kanton – handel, netværk og kulturmøder mellem Kina og det Oldenborgske Monarki, 1730-1840

Foredrag ved Benjamin Asmussen, museumsinspektør, ph.d. – M/S Museet for Søfart

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 19,30

I 1700-tallet begyndte i København en indbringende handel med Kina, drevet af danmarkshistoriens måske største og rigeste firma, Det Danske Asiatiske Kompagni, der eksisterede fra 1732 til 1844.

Store summer blev tjent, personlige kontakter blev etableret og handelen skabte velstand både i København, i Danmark, i helstaten, i Østersøregionen og i Kina, men alligevel er meget af den glemt i dag. Vi kender næsten intet til de mennesker, der stod for disse kultur- og erhvervsmøder mellem danske og kinesiske købmænd og søfolk. Men ved hjælp af nye metoder fra feltet Digital Humanities kan vi alligevel sætte ansigter nogle af disse mennesker og erkende de mange barrierer, der vanskeliggjorde mødet, både af sproglig, kulturel, juridisk og praktisk art. Med digital hjælp kan vi vride nye svar og spørgsmål ud af gamle kilder og blive klogere på, hvordan 1700-tallets udfordringer blev overvundet – som måske endda kan gøre os klogere på vores nutid og det lignende kulturmøde mellem danskere og kinesere i dag

Museumsinspektør Benjamin Asmussen fortæller i dette foredrag om det succesrige firma, der stod for handlen, om den lange rejse til Kina, der varede mindst halvandet år, og om de mennesker, der stod bag det hele. Mødet på tværs af kontinenterne satte sig spor på begge sider, og i foredraget følger vi en række af sporene.