Allan Engquist: Mit liv med Kina

Tid: onsdag 14. oktober, kl. 19:30.

Foredragsholderen vil fortælle om baggrunden for hans forældres rejse til et ophold i Kina, og om hans barndom i et Kina under japansk besættelse (1938-1945). Familien flygtede til Shanghai i 1946 og rejste ad søvejen fra Shanghai til London. I sit voksenliv har Allan Engquist foretaget utallige rejser til Kina, dels som transportlæge i SOS International A/S, dels som underviser, foredragsholder og konsulent for Udenrigsministeriet.

Allan Engquist blev født af danske forældre i 1938 i Harbin i Manchuriet. Den russiske hær nedkæmpede de japanske styrker i Manchuriet i august 1945. I forbindelse med Manchuriets traktatmæssige tilbageførsel til Kina i 1946 forlod Allan Engquist med sin familie Manchuriet. Han blev cand.med. i 1966, virkede herefter som lægen frem til sin pensionering. 

Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk Forening 20 kr., gæster 40 kr. Tilmelding ikke nødvendig, entré betales i døren.