Foredrag: Camilla Tenna Nørup Sørensen: Kina. Fortiden. Nutiden. Fremtiden.

Tid: tirsdag 8. december, kl. 19:30.

Bemærk: Dansk-Kinesisk Forening følger de gældende regler for håndtering af Corona. Der er krav om brug af mundbind ved dette foredrag, derfor vil Dansk-Kinesisk Forening gerne bede vore gæster om, at påføre sig et medbragt mundbind ved ankomst. Når alle gæster har sat sig i mødelokalet, må man gerne tage mundbind af. Mundbind skal benyttes, når man rejser sig igen. 

Foredraget vil med udgangspunkt i en kort skitse af baggrunden for Kinas „genrejsning” som stormagt over de senere årtier diskutere igangværende forandringer og dynamikker i samfundet, det politiske system, økonomien og udenrigs- og sikkerhedspolitikken for at slutte af med overvejelser om den tiltagende USA-Kina stormagtskonfrontation, også som den udspiller sig i Danmark.

Camilla har en Ph.D. grad og er ansat som lektor ved Forsvarsakademiet, Institut for Strategi.

Kina vil være en stormagt. Men landets ambitioner kan kun realiseres på basis af et stærkt indenrigspolitisk fundament – økonomisk, politisk, samfundsmæssigt og militært. Udviklingen af „Riget i Midten” fra – for 40 år siden – at være et internationalt isoleret udviklingsland til nu at indtage en status som stormagt og globalt vækstlokomotiv er næsten gået for hurtigt. Det gælder også udviklingen i det kinesiske samfund, som efterhånden er blevet meget kompliceret og vanskelig for de kinesiske ledere at håndtere og kontrollere. Samtidig er Kina for alvor begyndt at markere sig også langt uden for Asien, ikke mindst med det enorme infrastrukturprojekt „Den Nye Silkevej”. Det har medført stigende mistillid og spændinger i forholdet mellem USA og Kina, som kun er blevet yderligere intensiveret med Covid-19 pandemien. Den tiltagende stormagtskonfrontation mellem USA og Kina er efterhånden den dominerende ramme for international økonomi, politik og sikkerhedspolitik, og det mærkes også i Danmark, hvor presset på dansk Kina-politik stiger voldsomt.

Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk Forening 20 kr., gæster 40 kr. Tilmelding ikke nødvendig, entré betales i døren ved kontantbetaling eller via MobilePay.