Foredrag om ”Henrik Kauffmann i Kina” ved Bo Lidegaard

Tid: tirsdag 22. september, kl. 19:30.

Sted: Forsamlingshus Kulturanstalten, Onkel Dannys Pl. 5, 1700 København V.

Dansk Kinesisk Forening følger de gældende regler for håndtering af Corona.

Som bekendt udgav Bo LIdegaard tidligere på året Uden mandat, en biografi om Henrik Kauffmann 1888-1963. Den 22. september kommer han og fortæller om Kauffmann i Kina  – og for at høre medlemmers mening og bidrag til at forstå Kauffmanns rolle i Kina. 

Fra 1924-32 var Henrik Kauffmann Danmarks højst ukonventionelle gesandt i Peking – med side akkreditering i Tokyo og senere også Bangkok. Kauffmann blev tidligt venner med den ligeledes særdeles entreprenante Erik Nyholm, der var agent for Riffelsyndikatet, og han lærte sig mandarin til husbehov. Gennem årene i Kina blev Kauffmann nær bekendt med flere af de indbyrdes stridende nøglepersoner i landet, herunder Chiang Kai-shek og fremtrædende medlemmer af Soong familien, med hvem han opretholdt forbindelser gennem resten af sin karriere. I 1941 var Kauffmann involveret i oprettelsen af China Commando Group, der med Erik Nyholm i spidsen spillede en vis – men i det store hele fejlslagen rolle som hemmelige operatører i Kina, og i april 1946 var Kauffmann tilbage i Kina på en længere rejse for at genoprette forbindelsen til Koumintangs ledende skikkelser.

Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk Forening 20 kr., gæster 40 kr. Tilmelding ikke nødvendig, entré betales i døren.