Bestyrelse

Kjeld A. Larsen – formand og redaktør af Kinabladet

Peter Skov – foreningens kasserer

Jannie Ørsted Nielsen – sekretær og webmaster

Silke Hult Lykkedatter – redaktør af Kinabladet

Tage Vosbein – redaktør af Kinabladet

Charlotte Kehlet – redaktør af Kinabladet

Jørgen Delman – redaktør af Kinabladet

Anne Merete Møller – suppleant til bestyrelsen

Yasmin Liu – suppleant til bestyrelsen

Anker Schjerning – revisor

Carsten Gyrn – suppleant til revisor

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst fire og højst syv medlemmer + op til to suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling for to år ad gangen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en kasserer og en sekretær.