Bestyrelse

Kjeld A. Larsen, formand og ansvarshavende redaktør for Kinabladet

Peter Skov, bestyrelsesmedlem og kasserer

Jannie Ørsted Nielsen, bestyrelsesmedlem, sekretær og webmaster

Silke Hult Lykkedatter, bestyrelsesmedlem og redaktør af Kinabladet

Tage Vosbein, bestyrelsesmedlem og redaktør af Kinabladet

Charlotte Kehlet, bestyrelsesmedlem

Jørgen Delman, bestyrelsesmedlem

Anne Merete Møller, suppleant til bestyrelsen

Yasmin Liu, suppleant til bestyrelsen

Anker Schjerning, revisor

Carsten Gyrn, supplant til revisor

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst fire og højst syv medlemmer + op til to suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling for to år ad gangen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en kasserer og en sekretær.