Bestyrelse

Kjeld A. Larsen – formand, ansvarshavende redaktør for Kinabladet

Peter Skov – kasserer, arrangementsgruppen

Jannie Ørsted Nielsen – sekretær, webmaster

Silke Hult Lykkedatter – redaktør af Kinabladet

Tage Vosbein – redaktør af Kinabladet

Charlotte Kehlet – redaktør af Kinabladet

Jørgen Delman – redaktør af Kinabladet, arrangmentsgruppen

Anne Merete Møller – suppleant til bestyrelsen

Yasmin Liu – suppleant til bestyrelsen, arrangementgruppen

Anker Schjerning – revisor

Carsten Gyrn – supplant til revisor

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst fire og højst syv medlemmer + op til to suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling for to år ad gangen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en kasserer og en sekretær.