Bestyrelse

Kjeld A. Larsen, formand og mødegruppe
Jannie Ørsted Nielsen, sekretær, webmaster og redaktør af Kinabladet
Silke Hult Lykkedatter, redaktør af Kinabladet
Charlotte Kehlet, redaktør af Kinabladet
Tage Vosbein, lokaler
Rune Boysen Løn
Suppleanter:
Peter Skov, kasserer
Finn Boe Jørgensen, mødegruppe

Anker Schjerning, revisor

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst fire og højst syv medlemmer + op til to suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling for to år ad gangen.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en sekretær og en kasserer.