Kommende Arrangement:

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk-Kinesisk Forening

Dansk-Kinesisk Forenings bestyrelse indkalder til foreningens 23. generalforsamling.

Onsdag den 24. februar 2021, kl. 19.30.

Grundet gældende corona-restriktioner kan foreningens generalforsamling ikke afholdes fysisk som planlagt i Forsamlingshuset på adressen, Onkel Dannys Plads 5, 1711 København V (Gården bag cafe Mandela). Foreningens bestyrelse meddeler de nye omstændighder for afholdelsen af generalforsamlingen efter tirsdag den 19. januar og inden 3. februar 2021.

Dagsorden Ifølge DKF’s vedtægter:
• Valg af dirigent og referent
• Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om
foreningens virksomhed
• Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
• Behandling af indkomne forslag
• Arbejdsprogram og budget for 2021
• Fastsættelse af kontingent for 2021
• Valg af bestyrelse og suppleanter
• Valg af revisorer og suppleant uden for bestyrelsen
• Eventuelt

Tidsfristen for forslag som ønsket behandlet faldt, torsdag 31. december 2020, derfor tager bestyrelsen ikke længere imod forslag.

På bestyrelsens vegne,

Kjeld A. Larsen, formand

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske via sekretariatet:
sekretariatet@dansk-kinesisk.dk


Kinabladet er klar igen!