Bestyrelse


Kjeld Allan Larsen

Formand, redaktør på Kinabladet og medlem af arrangementsgruppen

Jannie Ørsted Nielsen

Sekretær og Web Manager

Peter Skov

Kasserer og medlem af arrangementsgruppen

Jørgen Delman

Ansvarshavende redaktør på Kinabladet

Tianshu Liu

Medlem af arrangementsgruppen

Cheni Marquard Foo

Redaktør på Kinabladet

Bolette Thomsen

Redaktør på Kinabladet

Tage Vosbein

Bestyrelsessuppleant og redaktør på Kinabladet

Lucie Got

Bestyrelsessuppleant og medlem af arrangementsgruppen


Anker Schjerning

Revisor

Carsten Gyrn

Revisorsuppleant