Kinabladet

Dansk-Kinesisk Forening udgiver tidsskriftet Kinabladet. Foreningen dækker et bredt spektrum af temaer om Kina og forbindelserne mellem Danmark og Kina, som formidles via inddragelse af personer med kendskab til Kina.

Kinabladet udkommer med tre trykte udgaver årligt med støtte af S.C. Van Fonden

For oplysning om Kinabladet samt forslag til artikler og andet indhold til Kinabladet, kontakt bladets redaktion.


Foreningens seneste udgivelse 

Bonusartikel: Therese Steffensen reflekterer over sit studieophold i Taiwan.