Kinabladet nr. 54 Sommer 2012

Kinabladet nr. 54 Sommer 2012 PDF

Et skridt frem og to tilbage eller?  – Fremskridt og tilbageskridt krydser hinanden. På et tidspunkt går det ét skridt frem og to tilbage; på et andet tidspunkt skrider det fremad og på et tredje tidpunkt skrider det bagud.

Ny strafferetsplejelov –  80.000 høringssvar blev modtaget. Kinas nye strafferetsplejelov øger retssikkerheden for de fleste og kontrollen med de få

Retten til en rimelig levefod –  Ejendomsøkonomiens decentralisering har ført til en voldsom urbanisering og industrialisering. Bønderne rammes hårdt, men ukritisk privatisering er næppe den rigtige løsning

En sag om katolsk ejendom –  En katolsk organisation satte en lejer ud ved rettens hjælp. Men der fulgte forpligtelser med.
Svigt i virksomhedernes ansvar – Kina må erkende, at en menneskeretlig forsvarlig virksomhedspolitik er en forudsætning for, at Kina kan konsolidere sin position som ansvarligt medlem af verdenssamfundet.

Med livet som indsats – Arbejderbeskyttelse i Kina handler i voksende omfang om den oparbejdede viden og erfaring, som migrantarbejdernes organisationer indsamler.

Problemfyldt tilværelse for børnene – Der er millioner af efterladte børn i de kinesiske landsbyer. Mangel på forældreomsorg giver dem psykiske problemer

Journalister flytter grænser –Langt oftere end tidligere kan kinesiske medier rapportere om overgreb mod folk, der klager over overgreb og fejlagtig administration.

Vrede landmænd sejrede i Wukan – Efter flere måneders konflikt med landsbyen Wukans 12.000 indbyggere bøjede myndighederne sig. Landsbyen fik løfte om at måtte vælge en ny ledelse ved et helt igennem frit valg.

Trængt mindretal i vest – Kløften mellem uighurer og hankinesere uddybes og uighurernes etniske bevidsthed styrkes.

Lige muligheder er en nødvendighed – Et opråb for lige jobmuligheder for handicappede og for flere handicapvenlige miljøer.

Det Smittede Blod – I Kina lever mere end 780.000 med hiv/aids et liv med diskrimination, stigmatisering og social eksklusion.

De uregistreredes liv – Børn uden voksenforsørgelse er, som så mange andre steder i verden, et problem i Kina. Hvem er disse børn, og hvad er deres situation nu og for fremtiden?

Blind aktivists flugt ”et mirakel” – En kinesisk menneskeretsforkæmper, den 40-årige blinde Chen Guangcheng, blev i flere uger topnyhed i alverdens medier. Nu er han efter eget ønske kommet til USA

Boganmeldelse: Katastrofen i Henan –  Landsbyens Blod er en apokalyptisk fortælling set og fortalt af en
afdød 12-årig dreng, der fra sin kiste skuer ud over landsbyen Ding

Boganmeldelse: Pædagogisk og velovervejet – Kinesiske skrifttegn for begyndere: Lær at læse og skrive 300 basale kinesiske skrifttegn.

Ri Chang Sheng Huo Store og små nyheder fra kinesernes hverdag

Læs alle artiklerne i Kinabladet nr. 54 Sommer  2012 PDF format

eller læs det online her