Bestyrelse

Kjeld Allan Larsen – formand, redaktør på Kinabladet, arrangementsgruppen

Jannie Ørsted Nielsen – sekretær og Web Manager

Peter Skov – kasserer, arrangementsgruppen

Jørgen Delman – ansv. redaktør på Kinabladet, arrangementsgruppen

Tage Vosbein – redaktør på Kinabladet

Yasmin Liu – arrangementsgruppen

Anna Davidsen Buhl – redaktør på Kinabladet

Charlotte Kehlet – suppleant til bestyrelsen

Anker Schjerning – revisor

Carsten Gyrn – suppleant til revisor

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst fire og højst syv medlemmer + op til to suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling for to år ad gangen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en sekretær og en kasserer.