XIISMEN – KINAS NYE STATSFILOSOFI?

15. marts 2017 kl. 19.30

Foredrag ved Andreas Møller Mulvad

I foredraget foreslår jeg med udgangspunkt i min Ph.D.-afhandling, at vi kan forstå ændringerne siden 2012 i det kinesiske kommunistpartis (KKPs) politiske linje som udtryk for et nyt ideologisk pejlemærke, som jeg foreslår at kalde Xiismen.
Der er ikke tale om et komplet ideologisk hamskifte, men snarere om en kreativ variation over ‘socialisme med kinesiske karaktertræk’ som lederskabet omkring Xi Jinping nu forsøger at markedsføre – vel at mærke både hjemme i Kina og på globalt plan.
Jeg foreslår, at vi kan få overblik over Xiismen – og dermed forandringstendenserne i Kina af i dag – ved at sammenligne Xiisme med Maoisme og Dengisme på tre parametre: hhv, som ideologisk vision om det Gode Samfund, som økonomisk strategi for overlevelse i et kapitalistisk verdenssystem og som organisatorisk projekt om opbygning af et effektivt statsapparat.

Om Andreas M. Mulvad:
Jeg er uddannet sociolog og kulturgeograf og nu adjunkt ved Department of Business and Politics, CBS. I min Ph.D., som jeg skrev på Statskundskab, Københavns Universitet (2016) undersøgte jeg, hvordan Kinas Kommunistparti har forsøgt at legitimere sin magtposition i perioden siden 2008. Mere generelt forsker jeg i det komplicerede forhold mellem kapitalisme og demokrati.