Kinas ny silkevej”

Clemens Stubbe Østergaard, Lektor i Statkundskab,
foredrag om “Kinas ny silkevej”.

Foredrag 22. oktober 2018

Silkevejsbæltet og den maritime Silkevej. Kinas version 2.0 af Marco Polo’s gamle vej.
’One Belt, One Road’ hed det forslag om nye Silkeveje som Kina kom med for fem år siden. Det blev for O’BORing et navn, så nu hedder det ’Belt and Road Initiative’ (BRI). Men som bekendt: ”man sætte ølse for, man sætte ølse bag, pølsen bevarer dog sin smag”. Hvordan smager så dette projekt, som involverer over 100 lande, er ti gange større end Marshall-hjælpen, og rækker 30-50 år frem`?
Clemens Stubbe Østergaard indkredser projektet som har ligeså mange funktioner som en af de store Schweizer-knive. Det skal først og fremmest give fysisk ’connectivity’ til hele det eurasiatiske kontinent, men det skal også være en ny platform for internationalt samarbejde, og en måde at få kanaliseret finansiel kapital over til real-økonomiens behov. Der opbygges mange institutioner, og projektet vil påvirke både geopolitik og det internationale systems karakter. Set fra Kina er det en måde at levere ’public goods’, men i praksis er der mange problemer at håndtere.