Kinas nationale sikkerhedsstrategi. Hvad går den ud på og hvordan påvirker den det internationale system?

Foredrag 9. april 2014 kl. 19.30 

Foredrag ved Liselotte Odgaard, lektor, Institut for Strategi, Forsvarsakademiet.

Kina er den nye aktør i konkurrencen om magt og indflydelse i det internationale system. Kina giver derfor anledning til betydelig debat vedrørende Kinas fremtidige rolle. Et centralt spørgsmål er de særlige kendetegn ved Kinas vej mod stormagtsstatus og herunder den måde hvorpå Kina forsøger at øve indflydelse ved hjælp af økonomiske, militære og politiske midler. Foredraget handler om Kinas indvirkning på det amerikanske alliancesystem, på den globale sikkerhedspolitiske dagsorden og på statslige og ikke-statslige aktører og hvordan Kina på denne måde er med til at fastlægge hvilke dynamikker og aktører der bliver fremtrædende i det 21. århundredes internationale system.