Det perfekte barn: Kinas nyere historie set gennem rollemodeller

Torsdag den 27. august 2015  kl. 19:30

Foredrag i Dansk-Kinesisk Forening  ved Stig Thøgersen, professor i Kinastudier på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Rollemodeller har altid spillet en stor rolle i opdragelsen af kinesiske børn. Igennem århundreder har forældre, statslige institutioner og medier forsøgt at gøre børn til mønsterborgere ved at lade dem efterligne personer med den rette opførsel og de rette følelser. Foredraget præsenterer udvalgte rollemodeller fra kejsertiden og frem til i dag og diskuterer, hvordan de afspejler skiftende kinesiske autoriteters forestillinger om Kinas fremtid.

Derefter ser jeg nærmere på en aktuel udviklingstendens i forestillingerne om det perfekte barn: Skiftet fra ‘den dygtige elev’ til ‘det kreative barn’. Hvordan hænger de nye idealforestillinger sammen med de tanker om Kinas fremtid og landet plads i den internationale orden, som man møder blandt kinesiske partiledere, forældre og professionelle pædagoger?