Sociale forhold i Kina

Foredrag: Sociale forhold i Kina

Mandag den 13. november 2017, kl. 19.30.

Foredrag af Kristian Kongshøj, postdoc., Institut for Statskundskab, Ålborg Universitet

Kina har for at håndtere ulighederne og de sociale risici, som markedsreformerne medførte, gennemført en række vigtige velfærdsreformer inden for de seneste årtier.
Hvad karakteriserer disse reformer, hvad er udfordringerne, og i hvilket omfang afspejler Kina globale tendenser for social politik i udviklingsøkonomier mere generelt?
Dette er hovedspørgsmålene som vil blive diskuteret i dette oplæg.