Modelarbejdere i historisk perspektiv

Modelarbejdere i historisk perspektiv

Foredrag ved Ph.d. Bo Ærenlund Sørensen tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 19.30.

I Kina findes der en lang tradition for at statsmagten udnævner forbilleder til offentlig imitation. Dette foredrag vil fokusere på partistatens udnævnelse af modelarbejdere i perioden 1977-1992.
Foredraget vil endvidere undersøge de kulturhistoriske rødder til den kinesiske tradition med at udnævne modeller og trække kulturhistoriske tråde frem til nutiden.