Foredrag “om idrætsudøvere og samarbejde med idrætsinstitutioner i Kina”

Onsdag den 3. september: Finn Berggren, forstander på Gerlev idrætshøjskole.

Gerlev Idrætshøjskole ligger ved Slagelse – og det er langt fra Kina. Højskole bevægelsen er en kendt kulturel institution i Danmark – men det vil være en overdrivelse at sige at højskolebegrebet er kendt i Kina. Alligevel er Gerlev Idrætshøjskole den uddannelsesinstitution i Danmark, der har det største antal samarbejdsaftaler med kinesiske universiteter – ikke mindre end 25 samarbejdsaftaler er underskrevet med universiteter fra nord til syd gennem en periode på 10 år.
Forstander Finn Berggren vil beskrive baggrunden for en succeshistorie, der i dag betyder, at der hvert semester indskrives 28 kinesiske studerende på Gerlev Idrætshøjskole. Foredraget vil blive en ”rejse” i udfordringer, kulturforskelle og muntre oplevelser fra 10 års samarbejde og 39 rejser i Kina, heraf har de tre været turne med Gerlev Performance Team.