Kinas økonomi

Onsdag den 8. januar 2015
Clemens Stubbe Østergaard, lektor emeritus, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet holder foredrag om Kinas økonomi.
I 2014 nåede Kinas økonomi en samlet størrelse på $17,6 billioner, lidt større end USA’s. Så sent som i 2005 var den kun halvt så stor som den amerikanske økonomi. Tiåret 2003-2013 var det største vækst-tiår i Kinas – lange – historie.
Men tager man bruttonationalprodukt per indbygger, så er Kina nr. 84 blandt nationer, mens USA er i top ti. Der er langt igen før flertallet har en komfortabel levestandard.
I sit foredrag ser Clemens Stubbe Østergaard for det første på forudsætningerne for de sidste 35 års temmelig forrygende udvikling. Dernæst behandles spørgsmålet om det kan fortsætte, eller om der er behov for et skift af udviklingsmodel for at møde den række af centrale udfordringer som Kina står med. Endelig drøfter han, hvor langt man egentlig er nået med det 60-punkts program for videre økonomiske reformer i vid forstand, som blev lagt frem i november 2013. De er en forudsætning for fortsat vækst i Kina, en vækst vi er meget afhængige af i Europa.