Kvinder i Kina

Foredrag torsdag den 16. april 2015. Marina Thorborg, professor ved Södertörns Universiet, Stockholm, tidligere ansat ved NIAS i København, vil diskutere, hvilke områder som anses for vigtige for at forbedre piger og kvinders liv i Kina.

Er kvinderne i Kina den socialistiske tids vindere og den kapitalistiske tids tabere?
I den kollektive tid under Mao Zedong blev det påstået, at magten blev taget fra mændene, da de mistede magten over familie, hus og jord, medens kvinderne, specielt de fattige kvinder, blev set som vindere. Marina Thorborgs forskning viser, at det ofte ikke var tilfældet, men at frigørelsen ofte skete på mændenes vilkår.

Med den gradvides indføring af markedsøkonomien er der sket en modsatrettet udvikling, hvor den økonomiske ulighed er øget, mellem mænd og kvinder, mellem forskellige dele af Kina og specielt mellem land og by. Manglen på social velfærd rammer især kvinderne på landet.

Det er fortsat således, at kvinder i Kina begår de fleste selvmord, de diskrimineres i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Både formelle og uformelle kvindeforeninger kæmper imod disse fænomener. Samtidig er nogle af de rigeste i Kina “self-made women”, og kvinder opnår flere rekorder i olympiaderne end mænd på trods af, at mandesportenes ressourcer er mangedoblet. Inden for området med virkelig politisk magt er der fortsat et mandligt gerontokrati.

Ved samme lejlighed vil Marina præsentere sin bog fra 2014: Kvinnor i Kina. Pirater, järnflickor och finanslejon. 358 sider, Atlantis bokförlag, Stockholm.