Udviklinger i kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik under Xi Jinping.

Mandag den 5. oktober 2015 kl. 19.30
Foredrag i Dansk-Kinesisk Forening
ved Camilla T. N. Sørensen, Adjunkt, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Kinas position, rolle og interesser i det internationale system er under forandring. Kina er over en relativ kort årrække gået fra at være et internationalt isoleret udviklingsland til i dag at indtage en status som internationalt økonomisk vækstlokomotiv og stormagt. Det er gået stærkt, måske endda for stærkt. Det er en stor udfordring for Beijing at indfri de stigende forventninger, der er udviklet i kølvandet på Kinas ændrede rolle og interesser i det internationale system, samtidig med at værne om de traditionelle kinesiske principper og interesser.
Hertil skal lægges de mange komplekse indenrigspolitiske udviklinger og udfordringer. Der er ikke noget at sige til, at kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik i disse år udvikler sig på uforudsigelig og modsætningsfyldt vis. Der spores imidlertid under Xi Jinping intensiverede bestræbelser på at fremsætte en ny kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, der mere direkte – og mere selvsikkert – adresserer, hvordan Beijing kan håndtere de nye udfordringer og muligheder, som landet står overfor i det internationale system, og dermed udfylde Kinas stormagtsrolle. Under Xi Jinping er der således på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område blevet præsenteret adskillige nye kinesiske politikker og initiativer, som indikerer store forandringer i måden hvorpå Kina fremover vil engagere sig i det internationale system.

Med udgangspunkt i en karakteristik af Kina i det internationale system i dag og de ændrede internationale og indenrigspolitiske betingelser præsenteres en grundig analyse af udviklingerne i kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik under Xi Jinping med særlig fokus på at forstå drivkræfterne bag nye kinesiske politikker og initiativer.